HOSTING VPS DOMENY
WSPÓŁPRACA FAQ KONTAKT
LOGOWANIE REJESTRACJA
REGULAMIN

Przed skorzystaniem z serwisu Creeper.pl i oferowanych usług hostingowych należy uważnie przeczytać niniejszy regulamin będący jednocześnie zapisem umowy pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem (zgodnie z definicjami §1 niniejszego regulaminu). W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie Użytkownik nie może korzystać z usług serwisu Creeper.pl. Korzystając z usług serwisu Użytkownik zgadza się na poniższe postanowienia i obliguje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.

§1 – Definicje

§2 – Ogólne zasady dotyczące świadczonych usług

§3 – Rejestracja i używanie konta Użytkownika

§4 – Płatność i zamówienie usługi hostingu

§5 – Odpowiedzialność

§6 – Postanowienia końcowe